St-Juliaanskerklaan 16 1160 OUDERGEM
02-673.79.98

Geweldloze communicatie

Conflictsituaties worden onder de leerlingen uitgepraat aan de hand van de axenroos  (geen straf, wel herstellingsgericht werken).
Bij een aantal conflicten zal de axenroos hulp bieden en voldoende zijn, soms hebben de leerlingen nood aan een leerkracht om dit gestructureerd met hen te doorlopen.
Dit gebeurt aan de hand van standaardvragen.

Methodieken

Buiten de traditionele methodieken binnen scholen hanteren wij rekentrappers voor wiskunde in de eerste graad (met behulp van strategieën en geschikte materialen leerlingen tot een hogere rekenvaardigheid en beter -inzicht brengen). Voor spelling hanteren we ASKI (Spelend spellen via de blokkenmethode). Beiden geïnspireerd op Eureka-onderwijs.

Taalstimulatie & lezen

De school heeft een nauwe samenwerking met de bib van Oudergem.
De doelen hierbij zijn leesplezier (luisterplezier) bevorderen, taalvaardigheid stimuleren, nieuwe voorleestechnieken aanleren, leessmaak verbreden…
Een greep uit het aanbod :
-boekenkoffers kleuters
-bibpuzzel (wat staat waar…)
-leeslijn
-jeudboekenweek
-sm@rtbibspel
-boekenclub
-Stimulatie Nederlands

EDO
educatie duurzame ontwikkeling

Complexe maatschappelijke kwesties worden via systeemdenken holistisch bekeken waarbij zowel aandacht voor ‘people’, ‘planet’ als ‘profit’ is. Doel hierbij is opgang in veranderingsprocessen brengen.
Link naar toelichting

Correct gedrag leidt tot hoog welbevinden

Onbeleefde, ruzie zoekende kinderen zitten niet goed in hun vel. Ze zijn niet alleen een gevaar voor zichzelf maar halen door hun gedrag het klassikaal niveau naar beneden. Hoe we hier mee omgaan kunt u verder lezen.

10 jaar ervaring

0 Leraren
0 Leerlingen
0 Blijde ouders

Hoe ouders over ons denken

<