St-Juliaanskerklaan 16 1160 OUDERGEM
02-673.79.98

Onze valiesEducatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) vindt zijn plaats binnen heel wat thema’s aangeboden doorheen het schooljaar en dit over alle klassen, kleuter en lager.
   Via o.a. systeemdenken (het holistisch benaderen van probleemsituaties) wordt de complexiteit van maatschappelijke problemen duidelijk voor onze kinderen. Acties die hieruit voortvloeien worden door hen gekozen en door zoveel mogelijk actoren uitgevoerd.

Project eerste kleuterklas

Project documentatie


Talentontwikkling bij (hoog)begaafde leerlingen

Documentatie (hoog)begaafdheid