St-Juliaanskerklaan 16 1160 OUDERGEM
02-673.79.98
Ons team

Wie is wie

Raad van Bestuur:
Voorzitter: dhr. Daniël Poelman
Adres: Wollestraat 15, 2800 Mechelen

Leden en vertegenwoordigers:
vzw Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Pat Vandewiele
vzw Broeders Maristen van België, vertegenwoordigd door Br. Maurice Taildeman
Br. Roger Malfait;
Dhr. Luc Leyns, lokale gemeenschap
Dhr. Luc Vandermosten, voormalig leerkracht en vakbondsafgevaardigde

De Raad van Bestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij heeft o.a. beslissingsbevoegdheid over:
de strategische doelstellingen op het niveau van de organisatie;
de goedkeuring van schoolreglementen en personeelsaangelegenheden;
het oprichten, sluiten of fusioneren van studierichtingen en het instellen en programmeren ervan;
de beheersovereenkomst, het financieel plan en het jaarverslag;
alle collectieve regelingen inzake personeel;
principiële beslissingen over grote investeringsdossiers;
structurele samenwerkingsverbanden met derden.

Coördinerend directeur scholengemeenschap:
Gregory Dewit

EMAIL oudercomité:

E-MAIL Oudercomité

Boekhoudkundige:

Chris Menschaert

HET TEAM